header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 1
 Algemeen  Aantal vragen: 2
 Contributie  Aantal vragen: 2
 COVID-19  Aantal vragen: 1
 HIC Roedel  Aantal vragen: 1
 Jeugd  Aantal vragen: 2
 Jeugd teamindelingen  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 Senioren  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Tophockey  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Senioren
Algemeen 

Organisatie senioren
 
Technische   Commissie Senioren 
(TCS)    
Hanneke Lutz    [email protected] 
Julika Runderkamp   [email protected]
<VACATURE> TCS Heren  [email protected]
<VACATURE> TCS Dames  [email protected]
Evelien van Dijk-Wijs   Materialenbeheer   [email protected] 
Ria Prins  Scheidsrechterscoord.   [email protected] 
Frank Prins  Wedstrijdsecretariaat   [email protected] 
    06-5149 8120
 
 
Technische Commissie Senioren (TCS)
Het reilen en zeilen van al deze teams wordt zo goed als dat mogelijk is begeleid door de Technische Commissie Senioren (TCS). Onder de TCS vallen onder meer het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechtercommissaris. Veel zaken die de competitiewedstrijden (wat betreft de districtscompetitie) van de KNHB betreffen, lopen via de TCS. Maar ook de trainingen, de materialen, het contact met de aanvoerders over de wedstrijden, arbitragezaken, communicatie met de KNHB en met andere clubs, vallen onder de verantwoordelijkheid van de TCS. Een belangrijke taak aan het begin van het seizoen is de indeling van de nieuwe teams, in nauw contact met de aanvoerders.
E-mail en telefoon staan hierboven, graag na 20.00 uur bellen.
 
Aannamebeleid HIC
Nieuwe leden worden voor de start van het nieuwe seizoen geplaatst op volgorde van aanmelding, speelsterkte, teamvoorkeur en vraag vanuit de teams zelf. We streven naar teams die uit minimaal 15 spelers bestaan. Soms komt het voor dat er plaats is voor een heel nieuw dames- of herenteam. Nieuwe teams komen in principe in de 6e klasse te spelen, waarna ze de kans krijgen d.m.v. promotie (het winnen van de competitie) door te stromen naar de 5e klasse of hoger.
 
Rechten en plichten
Leden hebben niet alleen het recht om te spelen op zondag, daar staan ook een tweetal, ONMISBARE, plichten tegenover. Onmisbaar omdat alle leden tezamen moeten zorgdragen dat het voor iedereen aangenaam blijft om te hockeyen. Die twee plichten zijn het draaien van de bardiensten waarvoor de teams worden ingedeeld en het fluiten van collega-teams. In principe fluit elk team ELKE THUISWEDSTRIJD een ander team, soms zijn dat twee fluitbeurten op een zondag.
Elk lid betaalt, uiteraard, contributie. Zie voor de exacte tarieven de tabel onder de kop "Contributie" . Deze contributie wordt gebruikt om ons gezamenlijk bezit, de terreinen en het clubhuis te onderhouden en te behouden. Ook alle andere niet-roerende zaken die komen kijken bij de exploitatie van een groot sportterrein, wordt hiermee voldaan.