header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 1
 Algemeen  Aantal vragen: 2
 Contributie  Aantal vragen: 2
 COVID-19  Aantal vragen: 1
 HIC Roedel  Aantal vragen: 1
 Jeugd  Aantal vragen: 2
 Jeugd teamindelingen  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 Senioren  Aantal vragen: 2
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Tophockey  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie Senioren 21/22 


Vraag

Antwoord

Hoe ziet de compensatie voor senioren eruit?

We bieden de senioren voor komend seizoen een voorstel aan dat bestaat uit verschillende opties.

Alle voltijd seniorenleden van 27 jaar of ouder kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

 • voor een korting op hun contributie van 75€, of

 • voor een horecapas van 100€, of

 • om de club te steunen en af te zien van deze korting.

Alle voltijd- en studenten seniorenleden jonger dan 27 jaar kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

 • voor een korting op hun contributie van 40€, of

 • voor een horecapas van 50€, of 

 • om de club te steunen en af te zien van deze korting.

Alle trimleden kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

 • voor een horecapas van 25€, of

 • om de club te steunen en af te zien van deze tegemoetkoming.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt in onder 27, 27 en ouder of trimhockey?

Voor senioren onder 27 zijn vanaf maart (en verwacht tot aan juni) meer mogelijkheden geweest. Zo hebben zij wel het normale trainingsschema kunnen volgen en kunnen zij op zondag ook onderlinge wedstrijden spelen. Zij zijn daarmee dus minder geraakt dan de senioren van 27 en ouder.

Trimleden spelen in principe geen wedstrijden en trainen alleen. Deze trainingen zijn doorgegaan tot december en sinds maart weer opgestart (op afstand), waardoor uiteindelijk het aantal gemiste trainingen meeviel. Daarnaast betalen zij minder contributie.

Waar gaat de voorkeur van het bestuur naar uit?

Uiteraard hoopt het bestuur dat zoveel mogelijk seniorenleden de club willen ondersteunen en van de compensatie afzien. Vervolgens gaat de voorkeur uit naar het de horecapas, want dat draagt ook nog eens bij aan de gezelligheid.

Waarom is ervoor gekozen om senioren een korting te geven?

De senioren zijn onevenredig hard getroffen door de coronamaatregelen, zowel vorig seizoen als het seizoen daarvoor. We hebben hard ons best gedaan om hen ook hockey mogelijkheden aan te bieden, maar dit is wat ons

betreft onvoldoende in de buurt gekomen van een volwaardig hockeyseizoen. We willen de senioren belonen voor hun geduld en flexibiliteit.

Geldt de compensatie ook voor senioren die komend jaar lid worden van HIC?

Nee. Het is een waardering voor de loyaliteit van onze bestaande leden.

Hoe worden leden die net opgezegd hebben gecompenseerd? 

Niet. Deze regeling is een waardering voor de loyaliteit van onze leden die ook komend seizoen bij ons blijven hockeyen.

Geldt de compensatie ook voor jeugdleden die al lid zijn en volgend jaar

seniorenlid worden?


Nee. De jeugdleden hebben wel een seizoen met volop hockey activiteiten gedraaid. In de winter heeft de jeugd doorgetraind en het hele jaar zijn er onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Wat gebeurt er met de contributie voor de jeugdleden, krijgen zij ook compensatie?

Nee. De jeugdleden hebben wel een seizoen met volop hockey activiteiten gedraaid. In de winter heeft de jeugd doorgetraind en het hele jaar zijn er onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Waarom is gekozen voor deze bedragen?

We hebben bedragen gekozen die wat ons betreft enerzijds een rechtvaardige beloning zijn voor het geduld en de flexibiliteit van de senioren en anderzijds

begrotingstechnisch nog steeds verantwoord zijn. De compensatie mag geen onverantwoord groot gat in onze begroting slaan voor het komende seizoen, en met deze bedragen hebben wij er vertrouwen in dat de club binnen enkele jaren weer financieel op kan krabbelen. 

Wat betekent de compensatie voor de begroting voor 21/22?

Door deze compensatie zullen de contributie-inkomsten volgend jaar aanzienlijk lager zijn. We menen dit op financieel verantwoorde wijze op te kunnen vangen, zeker als het clubhuis weer open gaat en volop draait met diverse evenementen om ons 75-jarig bestaan te vieren.

Is er al meer bekend over de hoogte van de contributie voor seizoen 21/22?

Ja. Op de ALV in juni is vastgesteld dat de contributie voor komend seizoen (21/22) een kleine inflatiecorrectie zal bevatten:

 • Voltijd: €410

 • Studenten: €335/310

 • Deeltijd: €235

 • Trimhockey: €185

Blijft de korting voor senioren ook bestaan na het komend seizoen?


Nee, de korting geldt alleen voor het seizoen 21/22. 

Waarom moet ik mijn keuze voor 27 augustus doorgeven?

Omdat wij als club tijd nodig hebben om alle keuzes te verwerken voordat de contributie geïnd wordt, vragen we jullie om vóór 27 augustus je keuze door te geven.

Wat als ik te laat ben met doorgeven?

Dan gaan we ervan uit dat je afziet van compensatie en het aan HIC schenkt. Dank daarvoor!

 
Vragen contributie 
Kan ik betalen per acceptgiro in plaats van per incasso?
> Dit is in principe niet mogelijk. Een incassomachtiging is verplicht voor alle leden van HIC.

Kan ik een regeling treffen voor de betaling van de contributie?
> Neem contact op met de penningmeester: [email protected] 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Sponsoren