header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Liveblog Covid-19: Update 29 juni

Nieuws afbeelding 24-6-2020

Update 29 juni


Nog een paar dagen en de zeer verdiende vakantie gaat echt beginnen! Dit is voorlopig de laatste toevoeging van ons liveblog tot na de zomer vakantie. 


Korte recap:

- er mag weer gehockeyd worden!

- clubhuis douches en toilets mogen weer gebruikt worden

- vanaf 1 juli mag er ook weer wedstrijden worden gespeeld

- vanaf 1 juli mag de horeca ook weer open


Na de zomer vakantie, maar voor de start van de competitie zal HIC een speciale COVID-19 protocol rond sturen met daarin de regels hoe deze dan gelden. Hoe om te gaan met publiek, wat moeten we doen als we uitspelen en rijschema's en wat zijn de regels ook alweer.


Voor nu, alvast een fijne vakantie!Update 24 juni


Woensdagavond 24 juni vond wederom een persconferentie plaats over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Er was veel goed nieuws, ook voor de leden van HIC!


Belangrijke punten die we alvast op hoofdlijnen kunnen delen:


Per 1 juli geldt het volgende (naast de algemene afstandsregel van 1,5 meter, het handen wassen, het vermijden van drukte en thuisblijven als je je niet goed voelt):


 1. senioren hoeven geen onderlinge afstand meer te houden tijdens het hockeyen;
 2. per 24 juni haalt de KNHB de beperking van het aantal senioren op het veld tijdens de training ook weg, echter de 1,5 meter afstand tijdens de training dient tot en met 30 juni aangehouden te worden.
 3. (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden;
 4. jeugd tot en met 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden tot elkaar, ook niet buiten het veld;
 5. voor iedereen boven de 18 geldt: 1,5 meter afstand houden buiten het veld, waaronder dus ook in de kleedkamers en in de clubhuizen;
 6. clubhuizen en horeca kunnen weer geopend worden, maar ook hier geldt in elk geval 1,5 meter afstand houden.

Deze punten brengen veel goed nieuws, ook voor onze TCS en Jeugd events commissie. De komende weken gaan wij kijken welke seizoenstart toernooien en events (vergunning vrij) kunnen opstarten, hou de HIC app en site dus goed in de gaten

 
Update 28 mei


Jeugd tot en met 18 jaar mag per 1 juni trainen zonder 1,5 meter afstand

Op 28 mei heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt per 1 juni ook een versoepeling door te voeren voor de groep 13 tot en met 18 jaar.


Voor deze groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet langer de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden tijdens de trainingen. Voor jeugd tot en met 18 jaar gelden per 1 juni daarom de regels zoals die ook gelden bij de groep tot en met 12 jaar.


De KNHB vindt het belangrijk daarbij aan te geven dat het nog altijd niet toegestaan is wedstrijden of interne toernooien te organiseren. Wel kunnen de twee leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) nu tegelijkertijd of zelfs door elkaar heen op een veld trainen.


Deze versoepeling biedt HIC ook ruimte meer mensen op een veld toe te staan tijdens trainingen. Om het voor iedereen tot en met 18 jaar mogelijk te maken dat er onderling (binnen de vereniging) als onderdeel van de trainingen tegen elkaar gespeeld kan worden of bijvoorbeeld clinics plaats kunnen vinden, past de KNHB per 1 juni de toegestane aantallen per veld aan.Update 13 mei


Nav de versoepelingen is onze TCS druk bezig geweest met het opzetten van trainingen voor senioren. Als het goed is hebben / krijgen jullie binnenkort hier meer bericht over. Heb je nog vragen hieromtrent, neem dan contact op met [email protected]Update 6 mei


Het kabinet heeft op dinsdagavond 6 mei de corona maatregelen binnen de sport per 11 mei versoepeld. Dat betekent dat ook hockeyers met een leeftijd van 18+ per 11 mei weer kunnen gaan trainen, onder voorbehoud van een goedgekeurd protocol. Want ook deze trainingen zijn alleen maar mogelijk wanneer iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt. NOC*NSF, de KNHB en andere sportbonden werken daarom aan een algemeen sportprotocol net zoals dat eerder is opgesteld voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar en waarvan HIC gebruik van maakt. 


Voor Hockey werkt HIC met een hockeyspecifiek protocol, ook voor senioren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: trainen met beperkt aantal personen en begeleiders op het veld, te allen tijde 1,5 meter afstand houden, geen wedstrijden en toernooien en regels met betrekking tot gebruik van materialen.


De KNHB hoopt een protocol voor de leeftijdscategorie 18+ en een algemeen geldend sportprotocol vrijdag aan het einde van de dag te kunnen delen. Op die manier zorgen we er gezamenlijk dat de verdere openstelling op een veilige manier mogelijk is.


Daarnaast werd ook bekend dat competities wellicht weer kunnen starten per 1 september, maar dan zonder publiek. Ook hierover hopen we zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven.


Op basis van deze informatie gaat HIC zich de komende dagen ook beraden hoe wij op een verantwoorde manier en in samenspraak met de gemeente ons complex weer op te stellen voor senioren leden, echter altijd op basis van KNHB richtlijnen.
Update 1 mei


Update trainingsschema


De KNHB heeft de richtlijnen voor de jeugd aangepast, HIC volgt deze richtlijnen en heeft daarom het trainingsschema aangepast. Grootste verandering is het maximaal aantal jeugd spelers van 13 tm 18 jaar per veld, dit is nu maximaal 18 + 2 begeleiders.


Het nieuwe trainingsschema is ook oproepbaar via de HIC App.

 Update 27 april:


COVID-19 protocol Jeugd


Vanaf maandag 4 mei mag de jeugd bij HIC weer gaan hockeyen. Wel zijn hier strikte voorwaarden en regels aan verbonden. Graag jullie aandacht hiervoor:


Richtlijnen ABC Jeugd: 

Richtlijnen DEF Jeugd: 


Het trainingsschema is ook aangepast en oproepbaar via de app.


Met de aangepaste maatregelen hebben wij er alles aan gedaan de gezondheid en spelvreugde voor onze jeugd leden te waarborgen. Wij vragen jullie om de documenten goed door te lezen (en voor de DEF kinderen: met je kind te bespreken) en de richtlijnen te respecteren. De gemeente zal controleren of wij ons aan de regels houden.


De jeugdcommissie is ook nog op zoek naar Corona Verantwoordelijke, dit houdt in dat je 1x per week voor 2 uur op de club bent om de regels te handhaven. Heb je interesse om je club te helpen? Neem dan contact op met [email protected]


Wanneer jullie vragen hebben naar aanleiding van deze mail verwijzen wij jullie door naar jullie categoriecoördinatorUpdate 27 april:


Sinds de persconferentie van 21 april weten we dat het voor jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12, D-jeugd) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) per 29 april weer mogelijk is te starten met sporten. Daarbij geldt voor de groep 13 t/m 18 jaar dat daarbij de anderhalvemeter afstand in acht moet worden genomen. 


De technische jeugd commissie is druk in de weer om hier gevolg aan te geven. uitleg vind je in dit artikel: https://hichockey.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1361Update 21 april (2):


De KNHB heeft dinsdagavond 21 april de volgende adviezen uit gegeven. 

LET OP! HIC Jeugd bestuur en Technische Jeugd Commissie gaat de komende dagen met elkaar in gesprek hoe deze adviezen kunnen worden toegepast op HIC. Wij komen hier einde deze week op terug. HIC blijft tot 28 april gewoon gesloten.


De maatregelen zoals die zijn afgekondigd bieden de jeugd tot en met de D en de C tot en met de A-jeugd vanaf 28 april weer enige ruimte te trainen. Daar is de KNHB vanzelfsprekend blij mee! Een substantieel aantal hockeyers (155.000 jeugdleden) kan daardoor weer gaan bewegen op de verenigingen. Tegelijkertijd zijn verplaatsingen van teveel mensen nog altijd niet gewenst en zijn alle andere maatregelen niet aangepast tot 20 mei. Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond heeft het bondsbestuur van de KNHB daarom besloten alle competities van het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Dit betreft dus ook alle jeugdcompetities.


Dit besluit heeft het bondsbestuur van de KNHB genomen om ook de komende periode te blijven aansluiten op de overheidsmaatregelen, het RIVM en NOC*NSF om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. Dat blijft ook het vertrekpunt voor alles wat de KNHB de komende periode doet, van de F-jeugd tot de nationale teams. We rekenen daarbij net als de afgelopen periode op het begrip van alle hockeyers en verenigingen. Tegelijkertijd hopen we dat ook de seniorenhockeyers en speciale doelgroepen (ParaHockey en Fithockey) weer mogelijkheden gaan krijgen voorzichtig en met beleid alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kunnen.


Consequenties voor competities volgend seizoen

Nu de competities voor dit lopende seizoen zijn beëindigd, heeft de KNHB ook vastgesteld wat dit betekent voor de competities van het eerstvolgende seizoen. De seniorenindelingen komen normaal gesproken tot stand op basis van promotie en degradatieregelingen naar aanleiding van de in het voorgaande seizoen gespeelde competitie. Nu de huidige competities niet worden uitgespeeld, heeft het bondsbestuur van KNHB de volgende beslissingen genomen:


 • De competities worden als niet afgerond beschouwd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen én geen promoties of degradaties doorgevoerd;
 • Het volgende seizoen wordt gestart met de klasseindelingen bij de senioren zoals seizoen 2019-2020 is gestart. Deze beslissing geldt voor alle seniorenteams, zowel de standaardteams – waaronder de Hoofdklasse Heren en de Livera Hoofdklasse Dames – als alle andere teams. (Met uitzondering van een aantal competities waarbij gedurende het seizoen 2019-2020 al een volledige competitie was afgerond);
 • Bij de jeugd worden de indelingen van de voorcompetities 2020-2021 gebaseerd op de samenstelling van de teams voor komend seizoen én de ratingwaardes die elke speler individueel meeneemt uit de laatst volledig gespeelde competitie die door de speler gedurende seizoen 2019-2020 tot aan de herfstvakantie of winterstop is gespeeld;
 • Verenigingen kunnen zoals gebruikelijk verzoeken indienen ter aanpassing van de klasseindelingen van alle seniorencompetities (reserve, jong senioren en veteranen). Binnen de competities voor standaardteams is hier geen ruimte voor. Verzoeken indienen voor deze teams is daarom net als andere jaren niet mogelijk;
 • De Europese Hockey Federatie (EHF) heeft aangegeven de Euro Hockey League (EHL) van 2020 op een later moment in 2020 te willen uitspelen. Dat betekent dat HC Bloemendaal, SV Kampong Hockey (beide Heren),  Amsterdamsche H. & B.C. en HC ’s-Hertogenbosch (beide Dames) de editie 2019-2020 uitspelen. Alle genoemde teams waren daar reeds voor gekwalificeerd. Indien de EHL 2019-2020 onverhoopt niet uitgespeeld kan worden, behouden deze teams hun plaatsen en komen zij uit in de editie van 2020-2021. Mag aan deze editie ook een derde herenteam vanuit Nederland meedoen, dan ontvangt Heren 1 van HC ‘s-Hertogenbosch dit ticket. Dit derde ticket is toegekend op basis van de stand van 8 maart 2020. Eerder werd HGC Heren 1 tijdens het lopende toernooi al uitgeschakeld. Wordt de EHL 2019-2020 zoals de EHF aangeeft uitgespeeld, dan heeft de KNHB voor wat betreft de editie van 2020-2021 op basis van de standen op 8 maart 2020 als volgt besloten:


Tickets EHL seizoen 2020-2021

Heren

1. HC Bloemendaal

2. HC ‘s-Hertogenbosch

3. HGCDames

1.HC ‘s-Hertogenbosch

2. S.C.H.C.


Anderhalvemetersamenleving

Net als aan alle andere sectoren in Nederland heeft de overheid ook aan de sportsector gevraagd na te denken over de mogelijkheden veilig te kunnen sporten in een anderhalvemetersamenleving. NOC*NSF heeft samen met de sportbonden, het platform van de ondernemers in de sport (POS) en in afstemming met de VSG, inclusief een afvaardiging van Burgemeesters een eerste algemeen geldend document met protocol opgesteld dat nu ter toetsing bij het RIVM ligt.


Dit document behandelt niet alleen mogelijkheden om voorzichtig het sporten op te kunnen starten (top en breedte en ingedeeld naar verschillende leeftijdscategorieën) maar licht ook het belang van sport voor de Nederlandse samenleving toe, iets dat de KNHB volledig onderstreept.


De KNHB heeft op basis van dit document twee protocollen opgesteld om hockeyen op een veilige manier en binnen de kaders van het RIVM weer op te kunnen starten. Daarbij gaat het om een algemeen hockeyprotocol voor de verenigingen (gedifferentieerd naar doelgroepen en leeftijd), en een specifiek protocol voor de beide Nederlandse teams.


Hockeyen voorzichtig opbouwen met protocol en specifieke formats

De KNHB heeft de afgelopen periode steeds laten weten hockey op de verenigingen graag weer mogelijk te maken zodra de omstandigheden dat op veilige wijze en binnen de kaders van het RIVM toe zouden laten. Voor de jeugd tot 12 jaar (D-jeugd) is het vanaf 28 april weer mogelijk te gaan trainen, voor de oudere jeugdteams tot en met de A-leeftijd zijn – in beperktere mate – ook weer trainingsmogelijkheden op te zetten vanaf die datum maar wel met anderhalve meter afstand. In beide gevallen blijft het van belang de richtlijnen van het RIVM nauw op te volgen.


In voorbereiding op dergelijke ontwikkelingen werkte de KNHB de afgelopen periode aan een hockeyprotocol waarmee hockeyen op de verenigingen, aansluitend op de maatregelen en de fasering van de overheid, voor specifieke groepen weer rustig opgebouwd kan worden.

Daarnaast ontwikkelt de KNHB diverse basisformats waarmee verschillende doelgroepen – binnen de ruimte die het protocol en de overheidsfasering biedt – weer aan de slag kunnen. Deze hockeyformats deelt de KNHB vanzelfsprekend zo snel mogelijk met de verenigingen maar kunnen pas verspreid worden na goedkeuring van het algemeen geldende sportprotocol en de goedkeuring van het hockeyprotocol in het bijzonder. Hierover informeren we de verenigingen zodra dit zover is. Zo wil de KNHB er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey beleven en daarbij in beperkte mate ook weer van het verenigingsleven kunnen gaan genieten.


FIH Pro League in Nederland gaat niet door

Vandaag heeft de overheid ook het evenementenverbod voor evenementen die een vergunning nodig hebben, verlengd. Tot en met augustus zijn dergelijke evenementen niet toegestaan in Nederland. Dat betekent dat ook de laatste FIH Pro League wedstrijden in Nederland op 19, 20 en 21 juni in het Wagener Stadion (Amsterdam) niet doorgaan. De beide Nederlandse teams zouden aantreden tegen Duitsland.


Bezoekers die tickets hebben besteld voor deze wedstrijden, ontvangen het geld retour en worden hier via ticketprovider Eventim per mail zo snel mogelijk over geïnformeerd. Omdat het om een groot evenement gaat, worden de tickets en parkeerkaarten los van elkaar geannuleerd en in delen teruggestort.


Update 21 april:


Ook HIC heeft kennisgenomen van de persconferentie en het beschikbaar maken van sport faciliteiten vanaf 28 april voor de (jongste) jeugd. Ook in deze nemen wij de richtlijnen van de KNHB over. Deze verwachten wij in de loop van de avond/morgen. Op basis van deze richtlijnen gaat de Technische Commissie Jeugd zich beraden wat de vervolg stappen zijn. Update 15 april:


De KNHB is aan het onderzoeken, wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, om het mogelijk te maken een aantal weken op de verenigingen te hockeyen. Daar zet de KNHB en HIC nu onze energie, kennis en creativiteit op in. Zodra de KNHB de mogelijkheden concreet in kaart heeft gebracht, volgt een update aan al onze leden.Update 8 april:


De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht kunnen worden in dit hockeyseizoen is – in beschikbare wedstrijddagen gemeten – niet groot meer. De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de competities wellicht op alternatieve manieren in mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten. Zoals bekend volgt HIC de richtlijnen van de KNHB. Als omstandigheden het toelaten gaan wij weer de velden op, echter we gaan het niet forceren. Zodra de KNHM de mogelijkheden concreet in kaart hebben, volgt een update aan alle al onze leden.


Ondertussen ontstaan er bij HIC ook flink wat initiatieven, zo is onze Fysio Partner Fysiomed bezig om jeugd teams te helpen om in shape te blijven via Zoom, zijn er challenges aan het ontstaan en is HIC bezig om een wekelijkse live instagram workout sessie te ontwikkelen voor al onze leden (meer info volgt)Update 31 maart:


Voor de volledigheid wijzen we je er op dat alle eerder genomen maatregelen (bijvoorbeeld niet trainen en clubhuizen gesloten) van kracht blijven en verlengd zijn tot en met 28 april. HIC volgt hiermee de richtlijnen op die door de KNHB zijn opgesteld zoals het dicht zijn van ons complex. 


Vanuit de KNHB is er ook een FAQ opgesteld: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie#faq


HIC zal ook later in een uitgebreidere mail naar alle leden stil staan bij de consequenties die de maatregelen met zich meebrengen.


Update 23 maart:


Het is jammer dat sport voor het gehele land is afgelast. Sport is contact maken, dat kan nu even niet. DUS KOM NIET SPORTEN OP HIC. We rekenen op jullie medewerking want volledig afsluiten van het complex kunnen we niet. Er gaat herhaaldelijk controleert worden.


Om toch een uitlaat klep te hebben is onze technische jeugd (olv Derk, Mattijs) een leuke serie aan het ontwikkelen voor alle onze leden. Hou vanaf maandag Insta goed in de gaten!


Update 15 maart:


Tot en met 6 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.


Update 12 maart:

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.


Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.


Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.


Update 12 maart:


Ook HIC heeft kennisgenomen van de persconferentie van zojuist en komt zo snel mogelijk met meer informatie rondom wedstrijden en trainingen. Voorlopend op officiele richtlijnen van de KNHB zijn alle trainingen (jeugd, senioren en trim) vandaag afgelast


Update 11 maart:

 

Via verschillende media hebben jullie kunnen volgen dat de KNHB de competitie voor Brabantse clubs dit weekend stil heeft gelegd.

  

Dat betekent voor nu:

1.     Dat zowel de jeugd als senioren competitie gewoon doorgaat komend weekend (ook H1 en D1)

2.     Dat teams die tegen Brabantse clubs spelen op de hoogte zijn gebracht via aanvoerder of teammanager dat deze wedstrijden zijn afgelast.

 

 

Update 4 maart:

 

Aanvullend advies KNHB

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseert de KNHB bij de wedstrijden de komende periode de handshake met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. Natuurlijk vragen wij hockeyers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor de handshake te gebruiken.

 

 • Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk maar zonder handshake.
 • Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handshake.

Zoals de KNHB altijd adviseert, blijft het belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken. En zorg ervoor dat je bitje niet rondslingert; stop hem bijvoorbeeld in je sok als je hem niet gebruikt. Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje.

 

--------------

Op dit moment is er echter geen reden om andere hockeywedstrijden/evenementen af te gelasten. De KNHB houdt de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.Komend weekend start de hockeycompetitie weer, ook op HIC. Daarnaast worden inhaalwedstrijden gespeeld en staan er oefenwedstrijden gepland op HIC. In verband met het coronavirus heeft ook de KNHB en HIC enkele vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van hockeywedstrijden. 

 

Op dit moment is er volgens de KNHB geen reden om maatregelen te treffen of wedstrijden/evenementen af te gelasten. De KNHB houdt de situatie in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF. HIC houdt de KNHB vanzelfsprekend goed in de gaten.

 

Basis hygiëne

De KNHB raadt hockeyers en hockeyfans wel aan extra te letten op de basis hygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie lees je op de site van het RIVM

 

Op de hoogte blijven?
Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de eventuele gevolgen van het coronavirus voor de hockeycompetitie.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws