header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

declub_lidmaatschap

Aanmelden senioren
Je kunt lid worden bij HIC door via internet het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodra het inschrijfformulier digitaal is verzonden zijn alle aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden (zoals betaling van contributie te innen via automatische incasso) van kracht
Als de aanmelding administratief is verwerkt, neemt HIC contact met je op. Gedurende het seizoen is het ook nog mogelijk om je aan te melden. Heb je vragen, neem contact op met [email protected].
 
Aanmelden jeugd
Je kunt lid worden bij HIC door via de website het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier moet je ook printen, ondertekenen en opsturen naar HIC.  Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan van 1 maart tot 1 juni. Als de aanmelding administratief is verwerkt, wordt er contact met je opgenomen. Wij proberen zo veel mogelijk kinderen te plaatsen maar kunnen dit niet bij voorbaat garanderen. Bij de plaatsing krijgen kinderen met al familie op HIC voorrang en kinderen uit de regio (Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel) krijgen ook voorrang.

Gedurende het seizoen is er in principe geen plek voor nieuwe jeugdleden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de volgende categorieën:
- Jongens, alle leeftijden
- Meisjes, A categorie
 
Contributie HIC


Jeugd
 

 2016-2017
 
Junioren F

200
 
Junioren E

   245
 
Junioren D *

290
 
Junioren ABC *

     310
 
 

 
Senioren
 

 2016-2017
 
Senioren, zondag

360
 
Senioren, Dames dinsdag

150
 
Trim hockey

150
 
 

 
Niet spelend lid

68
 
 

 
Inschrijfgeld
Jeugd

65 
 
Senioren

110
 
 

 
Alle bedragen luiden in euro's
 * Bij selectie teams kan een
 toeslag van € 65 van toepassing zijn.
 

 

In de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 is een extra contributie per jaar van € 50 (senioren ) of € 25 (trim hockeyers & junioren) van toepassing voor de dekking van onderhoud/ verbetering aan de accommodatie.

Een machtiging om de contributie automatisch af te laten schrijven is voor alle leden van HIC verplicht. Doorgaans wordt de contributie eind augustus/ begin september van elk jaar geïnd. Mocht de incasso-inning mislukken vanwege bijvoorbeeld een saldotekort of het niet bekend zijn bij HIC van het juiste rekeningnummer, dan kunt u zelf de contributie overmaken op Rabobank rekening 17.02.86.398 (IBAN NL63RABO0170286398) , Hockeyvereniging HIC te Amstelveen. Wij verzoeken je vriendelijk ervoor zorg te dragen dat de juiste gegevens bij onze administratie bekend zijn. Indien je geen toestemming geeft voor het automatisch afschrijven van de contributie ontvangt je hiervoor een factuur, inclusief € 30,- aan bijkomende administratiekosten.

Is het mogelijk te betalen per acceptgiro in plaats van per incasso?
> Dit is niet mogelijk. Een incassomachtiging is verplicht voor alle leden van HIC. Door lid te worden van HIC stemt je automatisch in met de verplichting tot het afgeven van een incassomachtiging.
 
Kan er een regeling worden getroffen voor de betaling van de contributie?
> Neem contact op met de penningmeester: [email protected]
 
Onder welke omstandigheden wordt de contributie eventueel gerestitueerd?
> De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien je vóór aanvang van het seizoen (d.w.z. uiterlijk 31 juli) laat weten dat je door overmacht niet in staat bent om te spelen, kan je lidmaatschap worden stopgezet of je kunt niet-spelend lid worden.Slechts bij zéér hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.
 
Afmelden
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het seizoen waarvoor men wil opzeggen op het postadres van HIC ter attentie van de ledenadministratie (Postbus 71250, 1008 BG Amsterdam) of per e-mail: [email protected]
Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer of coach) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.
 
 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Sponsoren