header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Uitnodiging: Kom naar de ALV op maandag 11 maart - 20:00 uur

27-2-2024

Beste Leden van HIC,


Op maandag 11 maart bent u van harte genodigd voor de Algemene Ledenvergadering van HIC. De vergadering begint om 20.00 uur. 


Op de agenda staat een belangrijk onderwerp: De stemming over het continuïteitsplan voor HIC, waaraan gerelateerd de overdracht van de gronden aan de gemeente Amstelveen. De volledige agenda is te vinden in de bijlage.


Zoals eerder gecommuniceerd organiseren we informatie avonden waarin we de uitkomsten van onze gesprekken met de Gemeente Amstelveen en met Amstelveen Sport (het uitvoeringsorgaan van de gemeente voor alle sportzaken) delen met de leden.

De eerste informatieavond heeft vanavond plaatsgevonden. Er volgen nog twee sessies:

Woensdag 28 februari 20.00

Dinsdag 5 maart 20.00


Ik hoop dat we elkaar op één van deze informatieavonden of op de ALV treffen, en anders binnenkort langs de velden.

 

Namens het bestuur,

 

Jasper Kakes

Bijlage