header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Vertrouwenscontactpersoon

Nieuws afbeelding 15-7-2022

HIC wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Hoe graag we ook zaken willen voorkomen, soms lukt dit niet. Daarom willen we wanneer er toch dingen spelen, dit zo goed mogelijk oppakken.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HIC een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

De rol van de vertrouwenscontactpersoon

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor (jeugd)leden, maar ook voor trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook kan zo herhaling worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van HIC?

Als je een vervelende ervaring hebt, of vragen over de manier van omgaan met elkaar binnen onze vereniging, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door bijvoorbeeld een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Uiteraard zonder namen te noemen.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HIC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HIC-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is.

De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang nodig is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HIC.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon op HIC?

HIC heeft twee ouders van jeugdleden aangesteld om samen de functie van vertrouwenscontactpersoon op HIC te vervullen. Het zijn:

Esther Leushuis, moeder van twee hockeyende dochters. Esther is huisarts 

Vivian van Ginkel, ook moeder van twee hockeyende dochters en voetballende zoon. Vivian is advocaat

Zij zijn te bereiken op het e-mailadres [email protected]

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws