header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering HIC, 29 mei

19-5-2008

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis HIC

 

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 15 november 2007

4. Begroting

5. Vaststellen contributie 2008-2009

6. Stand van zaken herinrichting complex

7. Rondvraag