header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering HIC, 29 mei

19-5-2008

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis HIC

 

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 15 november 2007

4. Begroting

5. Vaststellen contributie 2008-2009

6. Stand van zaken herinrichting complex

7. Rondvraag