header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC ALV vanavond

17-3-2014
Vanavond is de ALV op HIC. Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 17 maart 2014. 
Aanvang: 20.30. uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 4 november 2013
3.Mededelingen
4.Verkiezing bestuurslid John van Dunnen* 
5.Toestemming verkoop grond
1.Contributie vaststelling 2014/2015
2.Vaststelling begroting 2014/2015
3.Wvttk/ rondvraag
4.Sluiting

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter