header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC ALV vanavond

17-3-2014
Vanavond is de ALV op HIC. Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 17 maart 2014. 
Aanvang: 20.30. uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 4 november 2013
3.Mededelingen
4.Verkiezing bestuurslid John van Dunnen* 
5.Toestemming verkoop grond
1.Contributie vaststelling 2014/2015
2.Vaststelling begroting 2014/2015
3.Wvttk/ rondvraag
4.Sluiting

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter