header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC ALV op 4 november

30-10-2013
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 4 november 2013. 
Aanvang: 19.30. uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 
3.Mededelingen
4.Cijfers seizoen 2012-2013
5.Bevindingen kascontrole commissie
6.Decharge bestuur verlenen 
7.Rondvraag
8.Sluiting 

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter