header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC ALV op 4 november

30-10-2013
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 4 november 2013. 
Aanvang: 19.30. uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 
3.Mededelingen
4.Cijfers seizoen 2012-2013
5.Bevindingen kascontrole commissie
6.Decharge bestuur verlenen 
7.Rondvraag
8.Sluiting 

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter