header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Senioren

HIC ALV op woensdag 18 september

16-9-2013
Aanvang: 20.15 uur 
Locatie: Clubhuis HIC
 
Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 
3.Mededelingen
4.Verkiezing bestuurslid Rosalie van der Weijden tot secretaris
5.Rondvraag
6.Sluiting