header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Kom naar de Algemene ledenvergadering op 11 juni

29-5-2012
Beste HIC-leden,
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Leden Vergadering te houden op maandag 11 juni 2012 om 20.00 uur in het HIC clubhuis. 
 
Dit is de eerste ALV sinds het aantreden van het nieuwe bestuur. We vinden het belangrijk om de begroting, waaronder vaststelling van de contributie, aan te bieden. Daarnaast zijn er grote ontwikkelingen op het Escapade-terrein die wij graag, voor de zomer, met jullie willen delen.
 
Wij hopen jullie allen te zien op 11 juni!
Agenda
1.       Opening
2.       Ingekomen stukken en notulen vorige vergadering
3.       Begroting 2012-2013
4.       Vaststelling contributie  2012-2013
5.       Ontwikkelingen  Escapade terrein
          a.          Toelichting op de plannen voor accommodatie-uitbreiding
          b.          Goedkeuring voor mogelijke aanleg 5de kunstgrasveld
                       met daarbij behorende lening
6.       Oproep nieuwe leden commissies
          a.       Wedstrijdsecretaris senioren
          b.      Ledenadministratie
          c.       Overige commissies
7.       Rondvraag
8.       Sluiting
 
Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter
 
P.s. De ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom maar hebben (helaas) geen stemrecht.