header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

a.s. donderdag ALV: informatief en in teken van bestuursmutaties

22-11-2011
Kom naar de Algemene Ledenvergadering van de Hockeyvereniging HIC op
Donderdag 24 november 2011.
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : HIC

Agenda:
-Opening Ingekomen stukken Notulen ALV 9 december 2010
-Financieel Jaarverslag 2010-2011
-Verslag kascommissie
-Begroting 2011-2012
-Aankondiging Bestuursmutaties
-schorsing van de vergadering tot 28 november
-Bevestiging Bestuursmutaties
-Sluiting