header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

a.s. donderdag ALV: informatief en in teken van bestuursmutaties

22-11-2011
Kom naar de Algemene Ledenvergadering van de Hockeyvereniging HIC op
Donderdag 24 november 2011.
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : HIC

Agenda:
-Opening Ingekomen stukken Notulen ALV 9 december 2010
-Financieel Jaarverslag 2010-2011
-Verslag kascommissie
-Begroting 2011-2012
-Aankondiging Bestuursmutaties
-schorsing van de vergadering tot 28 november
-Bevestiging Bestuursmutaties
-Sluiting