header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Kom je ook naar de ALV op 9 december?

6-12-2010
Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op donderdag 9 december 2010
 
Aanvang: 20.00 uur
 
Locatie: Clubhuis HIC
 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 27 april 2010
4. Financieel jaarverslag 2009-2010
5. Verslag kascommissie
6. Voortgang begroting 2010-2011
7. Rondvraag