header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Kom je ook naar de ALV op 9 december?

6-12-2010
Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op donderdag 9 december 2010
 
Aanvang: 20.00 uur
 
Locatie: Clubhuis HIC
 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 27 april 2010
4. Financieel jaarverslag 2009-2010
5. Verslag kascommissie
6. Voortgang begroting 2010-2011
7. Rondvraag