header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

André Bolhuis presenteert Olympisch Plan 2028

Nieuws afbeelding 5-11-2010
Op donderdagavond 4 november presenteerde André Bolhuis het Olympisch Plan 2028. Voor het oog van vele genodigden waaronder: gemeenteraadsleden, sponsoren en de bouwers van de nieuwe velden en de infrastructuur.
 
Heel Nederland naar Olympisch niveau!

Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland, met veel positieve effecten nú en in de toekomst. En met de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst.

Het Olympisch Plan 2028 formuleert acht ambities. Die betreffen de topsport, de breedtesport, de sociaal-maatschappelijke effecten, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en de media-aandacht. De opstellers van het plan schrijven daarover: “Wie ambities heeft, heeft ook dromen. Ook wij hebben dromen. Dromen over de bijdrage van sport aan een betere maatschappij”. 
 
Om toch stil te staan bij de opening van de velden door de financieële bijdrage van de Gemeente Amstelveen en onze belangrijkste sponsor Rabobank Amstel-Vecht werden er vriendelijke woorden over en weer toebedacht.
De leden van de Gemeenteraad van Amstelveen werden uitgenodigd om heel binnenkort een HIC-clinique te volgen bij HIC gevolgd door de allom bekende pastamaaltijd.
 
(foto: Marc Perquin: www.marcperquin.nl)