header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Senioren

Senioren informatie

18-6-2013 Senioren informatie seizoen 2013-2014
Onderstaand veel belangrijke informatie voor seniorenleden van HIC. Dit is een dynamisch document. De inhoud verandert continu, blijf dus goed op de hoogte en lees deze informatie regelmatig en nauwkeurig.

Meespelen met andere teams en spelerslijsten
Geen van de spelers uit een team mag uitkomen in een team van de vereniging, dat hoger is in de nummering (bijv. speler uit H2 mag niet meedoen met H3). Niet op de opgave teams vermelde spelers worden beschouwd als algemeen reserve en mogen (m.u.v. standaardteams uitkomend in Hoofd- en Overgangsklasse) in alle teams worden ingezet.

Een vereniging mag voor 1 maart van het lopende seizoen de opgave teams eenmalig wijzigen. De gewijzigde opgave is geldig op het moment dat het gewaarmerkte en getekende exemplaar door de vereniging is ontvangen.

Fluiten
Ieder team levert per thuiswedstrijd 2 scheidsrechters voor een ander team. Wie welk team fluit staat in het wedstrijdprogramma. Als de eigen thuiswedstrijd wordt afgelast en de wedstrijd van het te fluiten team gaat wél door, worden de scheidsrechters geacht te komen. Door de indeling kan het voorkomen dat een team 2 wedstrijden moet fluiten, of juist geen fluitbeurt heeft. De wedstrijdsecretaris houdt in een schema bij hoe vaak een team dubbel of juist niet heeft gefloten.

Technische senioren commissie
Voorzitter: Jan Willem Vlug
Vice-Voorzitter: Evelien Lauwers 

Wedstrijdsecretariaat - Madelon Mok
[email protected]

Alle contacten met de KNHB en wedstrijdsecretariaten van clubs lopen op uitdrukkelijk verzoek van de KNHB uitsluitend via de wedstrijdsecretaris, dus niet zelf bellen, mailen, e.d.


Wedstrijden

Tijdens competitiewedstrijden is het spelen in HIC tenue verplicht. Het is te koop bij JaWa, Amsterdamseweg 508. Of via de webshop van JaWa


Datum veranderen

Wedstrijden moeten gespeeld zijn op de door KNHB vastgestelde datum, nooit later. Als je een datum wilt veranderen (=vervroegen) tijdig wedstrijdsecretaris inschakelen, er is overleg met de KNHB voor nodig. Hou rekening met door de KNHB vastgestelde invaldata als je wedstrijd een keer is afgelast. Alle contacten met de KNHB en wedstrijdsecretariaten van clubs lopen op uitdrukkelijk verzoek van de KNHB uitsluitend via de wedstrijdsecretaris, dus niet zelf bellen, mailen, e.d.

 

Tijden

Als het kan wordt met wensen voor wedstrijdtijd rekening gehouden. Minimaal 2 weken van tevoren bij wedstrijdsecretaris aanvragen met vermelding van wedstrijdnummer, en of het een uit- of thuiswedstrijd betreft.

Wensen uitsluitend via eigen wedstrijdsecretaris, niet die van de tegenstander. Als een wedstrijd door o.a. niet verschijnen van een team niet gespeeld is/kan worden, wordt het 'nalatige' team beboet door de KNHB (€75) en krijgt het 3 punten in mindering. Het maakt voor de KNHB geen verschil of je van tevoren aankondigt dat je op een bepaalde datum 'geen team op de been krijgt'!

De wedstrijd moet in ieder geval gespeeld worden op de eerstvolgende door de KNHB vastgestelde inhaaldatum (zie hierboven).

Het is dus niet zo dat het team dat niet verschenen is de wedstrijd verloren heeft!

Een team dat een 2e keer niet verschijnt wordt door de KNHB uit de competitie gehaald.


Aantal spelers

Sommige teams hebben meer dan 16 spelers volgens het ledenbestand. Hou er rekening mee dat volgens KNHB reglementen nooit meer dan 16 spelers mogen aantreden voor een wedstrijd (dus max. 5 op de bank).

Spelerslijst/Niet-gerechtigde speler

Iemand die niet in het ledenbestand is opgenomen, of als niet-spelend lid bekend is, is niet gerechtigd wedstrijden te spelen. Dit kan een boete van de KNHB voor het team opleveren. Bovendien is zo’n speler niet verzekerd via de club.

Als je ingelogd bent op www.hichockey.nl zie je de spelerslijst per team; alleen deze is geldig.

Rode/gele kaarten

Als een speler een rode kaart krijgt betekent dit automatisch dat hij de volgende competitiewedstrijd is geschorst. Met ingang van 2010-2011 heeft de KNHB bepaald dat een speler die voor de 2e keer een gele kaart oploopt een boete van de KNHB opgelegd krijgt.

 

AFGELASTINGEN

Raadpleeg bij veel regen, vorst en sneeuw altijd de website! Een team wordt via sms of telefoon geïnformeerd als een wedstrijd onverwacht wordt afgelast (n.b. check even of je mobiele nummer op je ledenkaart staat).

Het thuisspelende team wordt wel geacht te fluiten als de wedstrijd waarvoor scheidsrechters geleverd moeten worden niet is afgelast.

Als trainingen niet door kunnen gaan wordt dit op de site vermeld.

 

SCHEIDSRECHTERS

Fluiten. Ieder team levert per thuiswedstrijd 2 scheidsrechters voor een ander team. Wie welk team fluit staat in het wedstrijdprogramma. Als de eigen thuiswedstrijd wordt afgelast en de wedstrijd van het te fluiten team gaat wél door, worden de scheidsrechters geacht te komen.

Door de indeling kan het voorkomen dat een team 2 wedstrijden moet fluiten, of juist geen fluitbeurt heeft. De wedstrijdsecretaris houdt in een schema bij hoe vaak een team dubbel of juist niet heeft gefloten.

Niet fluiten. Het team dat een toebedeelde wedstrijd niet fluit wordt de eerstvolgende 2 thuiswedstrijden vroeg opgesteld, en fluit de eerstvolgende thuiswedstrijd 2 teams.

Scheidsrechterskaart

Alle spelende leden moeten in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Nieuwe leden die geen kaart hebben (of wel hadden maar kwijt zijn) dienen vóór 31 december van het jaar waarin zij lid werden hun kaart te behalen. De club organiseert hiervoor cursussen; de ervaren hockeyer kan na één avond examen doen.

Voor spelende leden die ná 31 december nog niet in het bezit zijn van een kaart wordt het contributiebedrag met €50 verhoogd totdat zij een kaart hebben.

Kaartnummer

Nummers van de kaarten van alle leden staan op de website: log in met lidnummer en wachtwoord, >hockey>arbitrage.

De KNHB beboet teams die een kaartnummer niet juist invullen (zoals b.v. met BBB 'bij bond bekend', geboortedatum, in opleiding e.d.).

 
WEDSTRIJDFORMULIEREN
Volledig invullen digitaal wedstrijdformulier
Sinds het seizoen 2012-2013 worden de formulieren digitaal ingevuld via het DWF
De aanvoerders krijgen op vrijdag een mail met daarin de codes voor de wedstrijd, op zondag wordt er nog een sms verstuurd naar de aanvoerders. Het is dus van groot belang dat wij over het juiste mobiele nummer beschikken. Voor de wedstrijd, dit kan al vanaf vrijdagavond kun je de spelers aanvinken die meedoen, let er wel op dat dat er niet meer zijn dan 16. Als je thuis speelt dien gelijk na afloop het DWF met de scheidsrechters in te vullen, deze hebben een code nodig die in de mail staat en in de sms. Als de scheidsrechters (beide moeten dit invullen) alles hebben ingevuld dan moet je als aanvoerder het DWF nog goedkeuren.