header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Extra ALV m.b.t. renovatie 3 velden. Komt allen!

14-4-2010
Beste leden (en ouders van jeugdleden),
 
Hiermee nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Leden Vergadering te houden op dinsdag 27 april 2010 om 20.00 uur in het HIC Huis.
 
Op de ALV van 28 januari jl is uitvoerig gesproken over de plannen voor renovatie van drie van onze velden. De directe aanleiding voor een nieuwe ALV op relatief korte termijn is het feit dat wij op grond van gesprekken met de gemeente verwachten de plannen nog deze zomer uit te kunnen voeren. Uiteraard zal de ALV hier de toestemming voor moeten geven, in het bijzonder voor de leningen die HIC hiervoor zal aangaan.
 
Realisatie van deze plannen betekent dat wij in combinatie met het nieuwe HIC Huis straks over een van de best geoutilleerde hockeyaccommodaties van Nederland kunnen beschikken. Dat lijkt ons van groot belang voor de toekomst van HIC.
 
We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als jullie door een ruime opkomst aangeven het belang hiervan te ondersteunen.
 
Namens het bestuur van HIC
Jaap Mulders
voorzitter