header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Donderdag 28 januari Algemene Ledenvergadering

4-1-2010
Beste Hic-lid,
Graag nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Hockeyvereniging HIC op donderdag 28 januari 2010.
 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis HIC
Agenda:
  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen ALV 11 juni 2009
  • Mededelingen
  • Financieel jaarverslag 2008-2009
  • Verslag kascommissie
  • Begroting 2009-2010
  • Rondvraag