header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Donderdag 28 januari Algemene Ledenvergadering

4-1-2010
Beste Hic-lid,
Graag nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Hockeyvereniging HIC op donderdag 28 januari 2010.
 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis HIC
Agenda:
  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen ALV 11 juni 2009
  • Mededelingen
  • Financieel jaarverslag 2008-2009
  • Verslag kascommissie
  • Begroting 2009-2010
  • Rondvraag