header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering (herinnering)

1-11-2007

Beste Hic-lid,

 

Graag nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Hockeyvereniging HIC op donderdag 15 november 2007

 

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Clubhuis HIC

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 25 januari 2007

4. Jaarrekening 2006-2007

5. Verslag kascommissie

6. Begroting 2007-2008

7. Bestuurssamenstelling: aftreden bestuurslid Evert-Jan Bentinck

8 .  Rondvraag