header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering

10-10-2007

Beste Hic-lid,

 

Graag nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Hockeyvereniging HIC op donderdag 15 november 2007

 

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Clubhuis HIC

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 25 januari 2007

4. Jaarrekening 2006-2007

5. Verslag kascommissie

6. Begroting 2007-2008

7. Bestuurssamenstelling: aftreden bestuurslid Evert-Jan Bentinck

8 .  Rondvraag