header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

11 juni - Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 30-5-2009
Geacht HIC-lid,

Graag nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Hockeyvereniging HIC op donderdag 11 juni 2009.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 5 februari 2009
4. Medelingen Voorzitter
5. Vaststellen contributie 2009-2010 en begroting 2009-2010
6. Toetreden bestuurslid Jeugd
7. Rondvraag

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen je op donderdag 11 juni te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Hockeyvereniging HIC

Jaap Mulders
Voorzitter HIC