header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Kom op 7 of 13 december naar HIC, jouw input is belangrijk!

Nieuws afbeelding 2-12-2023

Beste Leden,


Zoals in de laatste ALV besproken is HIC met de gemeente Amstelveen in gesprek over de overname van de gronden en velden van de vereniging. Door deze overname kan langdurig financiële stabiliteit en continuïteit voor HIC zeker worden gesteld.


Als volgende stap bespreken we de contractuele details met de gemeente. De uitkomst van deze contractbesprekingen zal begin volgend jaar worden voorgelegd aan de leden. We laten ons daarin uiteraard ook bijstaan door verschillende experts (juridisch, hockeyveld technisch, fiscaal, etc). Voordat we het overleg aangaan met de gemeente, willen we ook graag de leden de mogelijkheid geven om input aan te dragen. Graag nodigen wij u daarom uit voor consultatie sessies. Om de toegankelijkheid te vergroten is ervoor gekozen om deze sessie op twee dagen te laten plaatsvinden. De gesprekken zijn vrij toegankelijk voor alle HIC-leden


Deze sessies vinden plaats op: 

  • Donderdag 7 december om 20:00 uur - 22:00 uur
  • Woensdag 13 december om 20:00 uur - 22:00 uur

Thema's die we met de leden willen bespreken zijn:

  • Juridisch zaken rondom eigendomsoverdracht en huur
  • Gebruiksrecht van velden door de vereniging
  • Hockey-technische zaken rondom de velden
  • Service level agreements aangaande onderhoud van velden en terrein
  • Veiligheid en toegang tot het terrein
  • Vormgeving en uitstraling
  • Duurzaamheid


Om de avond interactief te houden zullen we na een korte gezamenlijke aftrap in groepjes uiteen gaan en onder genot van een drankje alle thema’s langslopen (onder begeleiding van een facilitator). 


De input van de leden zal gebundeld worden en zal worden meegenomen in de onderhandelingen met de gemeente. Daarom willen wij het belang benadrukken dat elk lid de mogelijkheid krijgt om een idee of wens aan te dragen. We kunnen niet garanderen dat onze wensen op alle punten worden ingewilligd, maar we gaan ons uiterste best doen.  


We kijken uit naar uw aanwezigheid en een gezellige avond met veel goede input. 


Met sportieve groet,


namens het voltallige bestuur

 

Jasper Kakes

Voorzitter HIC