header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Oproep Algemene Leden Vergadering HIC

Nieuws afbeelding 14-11-2023
Op dinsdag 21 november 2023 ben je van harte uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering van HIC. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda ALV 21 November 2023
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Bestuurszaken
  4. Notulen ALV 18 september 2023
  5. Goedkeuring jaarcijfers seizoen 2022-2023
  6. Voorstel Fusie Hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade
  7. Voorstel overbruggingskrediet
  8. Continuïteitsplan HIC en gerelateerde overdracht gronden
  9. W.v.t.t.K
  10. Sluiting

Alle leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen zijn van harte welkom.
De ALV is belangrijk om mee te praten en te beslissen over de toekomst van onze mooie vereniging. Na de ALV is er ook nog de mogelijkheid na te praten aan de bar in ons clubhuis.

Namens het bestuur van HIC,
Jasper Kakes