header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC introduceert gedragsregels

Nieuws afbeelding 13-11-2019
HIC hecht waarde aan een cultuur waarbinnen respect en veiligheid centraal staat voor alle leden van de vereniging. De afgelopen periode is HIC daarom druk bezig geweest met het vormgeven van gedragsregels. Deze vanaf nu geldende gedragsregels zijn gebaseerd op de "gedragsregels seksuele intimidatie" die het NOC*NSF heeft opgesteld en die de KNHB onderschrijft. 

De gedragsregels publiceren wij op de deze pagina onder het kopje "gedragsregels": https://www.hichockey.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=Club_algemeen&menu=1

Naast het introduceren van de gedragsregels zal HIC een VertrouwensContactPersoon benoemen (VCP). Hiervoor zullen we een vacature plaatsen. De VCP is het eerste aanspreekpunt bij een klacht of een vraag op dit gebied.

Ook zullen alle trainers verplicht worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen om op HIC te mogen werken.

HIC zal de gedragsregels met enige regelmaat onder de aandacht brengen, zodat ze onderdeel uitmaken en blijven van de omgangsvormen op HIC.

Voor meer vragen rondom de gedragsregels en VCP kan per mail contact opgenomen worden met Steven Arnold, jeugdvoorzitter HIC - [email protected]

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws