header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING - 19 november

Nieuws afbeelding 6-11-2018

Aan alle leden van HIC Hockey,

Het bestuur van HICHockey roept hierbij de leden van HICHockey op voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 19 november 2018 om 20.30. Deze wordt gehouden in ons clubhuis te Escapade. Op de ALVkun je meepraten en beslissen over het algemene beleid van onze mooie vereniging.

Agendapunten zijn:

1. Opening

2. Mededelingen
- Actiepunten vanuit vorige ALV

3. Notulen ALV 4 juni 2018 (deze staat onder documenten in de beveiligde HIC omgeving)

4. Bestuurszaken
-
Benoeming bestuurder Charlotte Bech
-
Boekhoudkantoor en afscheid Lucas Bannenberg

5. Realisatie 2017-2018 en verslag Kascommissie

6. WVtTK

7. Sluiting

Wij hopen je te verwelkomen op 19 november.

Namens het bestuur van HIC,

Jeroen Derkx, voorzitter

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws