header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering

Nieuws afbeelding 11-5-2015 Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 11 mei 2015.

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Clubhuis HIC

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en vorige notulen van 28 oktober 2014
  3. Mededelingen
  4. Contributie en begroting vaststelling 2015/2016
  5. Installatie kascontrole commissie
  6. Vaststellen bouwbijdrage
  7. Wvttk/ rondvraag
  8. Sluiting

Namens het bestuur van HIC,

Wouter Stevens, voorzitter


Toelichting bij punt 6: vaststellen incidentele bouwbijdrage:

-Ter aanleg van een 2de waterveld zal er de komende 2 jaar EUR 50,- per jaar aan bouwbijdrage in rekening gebracht worden aan veteranen en (trim) seniorenleden. Voor jeugdleden is dit de komende 2 jaar EUR 25,- per jaar.