header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering

Nieuws afbeelding 11-5-2015 Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 11 mei 2015.

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Clubhuis HIC

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en vorige notulen van 28 oktober 2014
  3. Mededelingen
  4. Contributie en begroting vaststelling 2015/2016
  5. Installatie kascontrole commissie
  6. Vaststellen bouwbijdrage
  7. Wvttk/ rondvraag
  8. Sluiting

Namens het bestuur van HIC,

Wouter Stevens, voorzitter


Toelichting bij punt 6: vaststellen incidentele bouwbijdrage:

-Ter aanleg van een 2de waterveld zal er de komende 2 jaar EUR 50,- per jaar aan bouwbijdrage in rekening gebracht worden aan veteranen en (trim) seniorenleden. Voor jeugdleden is dit de komende 2 jaar EUR 25,- per jaar.