header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV 11 mei

11-5-2015
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 11 mei 2015. 

Aanvang: 20.30 uur 

Locatie: Clubhuis HIC

Agenda

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en vorige notulen van 28 oktober 2014
Mededelingen
Contributie en begroting vaststelling 2015/2016
Installatie kascontrole commissie
Vaststellen bouwbijdrage
Wvttk/ rondvraag
Sluiting
 Namens het bestuur van HIC,

Wouter Stevens, voorzitterToelichting bij punt 6: vaststellen incidentele bouwbijdrage:

-        Ter aanleg van een 2de waterveld zal er de komende 2 jaar EUR 50,- per jaar aan bouwbijdrage in rekening gebracht worden aan veteranen en (trim) seniorenleden. Voor jeugdleden is dit de komende 2 jaar EUR 25,- per jaar.