header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV 11 mei

11-5-2015
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 11 mei 2015. 

Aanvang: 20.30 uur 

Locatie: Clubhuis HIC

Agenda

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en vorige notulen van 28 oktober 2014
Mededelingen
Contributie en begroting vaststelling 2015/2016
Installatie kascontrole commissie
Vaststellen bouwbijdrage
Wvttk/ rondvraag
Sluiting
 Namens het bestuur van HIC,

Wouter Stevens, voorzitterToelichting bij punt 6: vaststellen incidentele bouwbijdrage:

-        Ter aanleg van een 2de waterveld zal er de komende 2 jaar EUR 50,- per jaar aan bouwbijdrage in rekening gebracht worden aan veteranen en (trim) seniorenleden. Voor jeugdleden is dit de komende 2 jaar EUR 25,- per jaar.