header foto header foto header foto
 

Contributie

Contributie HIC 2022 -2023


Studenten hebben een sterk gereduceerd tarief - kijk op Studentencontributie  


Jeugd **

 

 

 

Junioren F - 1e jaars

€ 270

 

Junioren F - 2e jaars

€ 290

Junioren E

€ 320

 

Junioren D *

€ 365

 

Junioren ABC *

€ 380

 

 

 

Senioren

 

 

Voltijd

€ 425

Voltijd - student***

350
+HIC horecapas twv
50
****

 

Deeltijd (Let op: speciale regeling voor veteranen
teams met meer dan 17 spelers. Neem contact
op met de de[email protected])

€ 250

 

Trimhockey

€ 200

 

 

 

Overige

 

Contributie niet spelend lid

€ 90

Inschrijfgeld Jeugd

€ 90

Inschrijfgeld Senioren

€ 90

 

 

 

Alle bedragen luiden in euro's
* Bij selectie teams is toeslag van € 85 van toepassing.
** Voor zaalhockey is een toeslag van toepassing.
*** Op vertoon van collegepas / inschrijving 
**** € 325 zonder horecapas

Voorwaarden

Een machtiging om de contributie automatisch af te laten schrijven is voor alle leden van HIC verplicht. Door lid te worden van HIC stem je in met het innen van de contributie via automatische incasso. Dit is nodig om de financiële organisatie van HIC werkbaar te houden. Zorg er aub voor dat de juiste gegevens bij onze administratie bekend zijn.

Geef je geen toestemming voor automatische incasso dan stem je in met betaling van € 30,- aan bijkomende administratiekosten.

Doorgaans wordt de contributie eind augustus/begin september van elk jaar geïnd. Mocht de incasso-inning mislukken vanwege bijvoorbeeld een saldotekort of het niet bekend zijn bij HIC van het juiste rekeningnummer, dan dien je zelf de contributie over te maken op IBAN NL63RABO0170286398 t.n.v. Hockeyvereniging HIC te Amstelveen.

Zodra het inschrijfformulier digitaal is verzonden ben je gehouden aan alle aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden (zoals betaling van contributie, te innen via automatische incasso).

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is.

Indien je vóór aanvang van het seizoen (d.w.z. uiterlijk 31juli) laat weten dat je door overmacht niet in staat bent om te spelen, kan je lidmaatschap worden stopgezet of je kunt niet-spelend lid worden. Slechts bij zéér hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.

Voor het treffen van een betalingsregeling kan je contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het seizoen waarvoor men wil opzeggen op het postadres van HIC ter attentie van de ledenadministratie (Postbus 110, 1190 AC Ouderkerk aan de Amstel) of per e-mail: [email protected]
Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer of coach) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming-privacywetgeving

In de ALV van 4 juni 2018 is de privacy policy van Hockeyvereniging HIC goedgekeurd.

Belangrijkst voor de uitwerking van de AVG binnen HIC is wat wij verstaan onder het begrip ‘gerechtvaardigd doel/belang’. Wat daaronder geregeld is staat uitgebreid beschreven in de privacy policy. In grote lijnen komt het hier op neer:

Uitvoering lidmaatschap:

Selectie*, organisatie teams, trainingen, evenementen en wedstrijden, contributie inning.

In stand houden van de vereniging:

  • Werven vrijwilligers en sponsors, aanvragen subsidie, meedoen met Grote Clubactie.
  • Op een positieve manier HIC onder de aandacht brengen (vb via de digitale nieuwsbrief)

Wist u al dat

  • Appgroepen / Telefoon nummers / captains teamlijstjes niet zomaar gebruikt mogen worden*
  • Voor gebruik beelden van personen < 16 jaar is altijd toestemming vereist, maar bij personen >16 jaar niét persé*
  • Diverse info geplaatst op de site geplaatst moet worden ná het inloggen: vb verjaardagen

Klik hier voor de gehele privacy verklaring

 * Er is een restrictie op hoe lang dat bewaard wordt en door wie het ingezien mag worden
** bijvoorbeeld als dit valt onder het gerechtvaardigd doel