header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Senioren

FAQ - Senioren compensatie 20/21

17-4-2021

Alle senioren binnen HIC hebben een mail gekregen over de compensatie regeling voor het missen van wedstrijden en trainingen. Dit roept vast vragen op, daarom deze

FAQ.FAQVraag

Antwoord

Hoe ziet de compensatie voor senioren eruit?

We bieden de senioren voor komend seizoen een voorstel aan dat bestaat uit verschillende opties.

Alle voltijd seniorenleden van 27 jaar of ouder kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

  • voor een korting op hun contributie van 75€, of

  • voor een horecapas van 100€, of

  • om de club te steunen en af te zien van deze korting.

Alle voltijd- en studenten seniorenleden jonger dan 27 jaar kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

  • voor een korting op hun contributie van 40€, of

  • voor een horecapas van 50€, of 

  • om de club te steunen en af te zien van deze korting.

Alle trimleden kunnen voor volgend seizoen (21/22) kiezen:

  • voor een horecapas van 25€, of

  • om de club te steunen en af te zien van deze tegemoetkoming.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt in onder 27, 27 en ouder of trimhockey?

Voor senioren onder 27 zijn vanaf maart (en verwacht tot aan juni) meer mogelijkheden geweest. Zo hebben zij wel het normale trainingsschema kunnen volgen en kunnen zij op zondag ook onderlinge wedstrijden spelen. Zij zijn daarmee dus minder geraakt dan de senioren van 27 en ouder.

Trimleden spelen in principe geen wedstrijden en trainen alleen. Deze trainingen zijn doorgegaan tot december en sinds maart weer opgestart (op afstand), waardoor uiteindelijk het aantal gemiste trainingen meeviel. Daarnaast betalen zij minder contributie.

Waar gaat de voorkeur van het bestuur naar uit?

Uiteraard hoopt het bestuur dat zoveel mogelijk seniorenleden de club willen ondersteunen en van de compensatie afzien. Vervolgens gaat de voorkeur uit naar het de horecapas, want dat draagt ook nog eens bij aan de gezelligheid.

Waarom is ervoor gekozen om senioren een korting te geven?

De senioren zijn onevenredig hard getroffen door de maatregelen, zowel vorig seizoen als dit seizoen. We hebben hard ons best gedaan om hen ook hockey mogelijkheden aan te bieden, maar dit is wat ons

betreft onvoldoende in de buurt gekomen van een volwaardig hockeyseizoen. We willen de senioren belonen voor hun geduld en flexibiliteit.

Waarom geen teruggave van (een deel van) de contributie voor seizoen 20/21?


De begroting van het huidige seizoen is vorig voorjaar al gemaakt en goedgekeurd door de ALV. Toentertijd was de hoop dat we dit seizoen veel meer zouden kunnen aanbieden. De competitie ging dit seizoen als vanouds van start en in de zomer is extra hockey aangeboden aan de senioren. Daarnaast is er geen contributieverhoging geweest.

In het najaar nam het virus toch weer de overhand. De club is financieel hard geraakt door corona en het gebrek aan inkomsten. We hebben gelukkig geen vaste medewerkers hoeven te ontslaan en middels subsidies zijn de grootste gaten opgevuld, maar onze liquiditeitspositie is nog altijd zorgelijk. Nu geld teruggeven is dus geen optie. 


De nu opgezette compensatie op de contributie betekent lagere inkomsten voor volgend seizoen (21/22) en dat menen we op te kunnen vangen door de begroting aan de passen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om seniorenleden aan onze club te binden en waarderen we hun loyaliteit.

Geldt de compensatie ook voor senioren die komend jaar lid worden van

HIC?

Nee. Het is een waardering voor de loyaliteit van onze bestaande leden.

Hoe worden leden die nu opzeggen gecompenseerd? 

Niet. Deze regeling is een waardering voor de loyaliteit van onze bestaande leden die ook volgend seizoen bij ons blijven hockeyen.

Geldt de compensatie ook voor jeugdleden die al lid zijn en volgend jaar

seniorenlid worden?


Nee. De jeugdleden hebben wel een seizoen met volop hockey activiteiten gedraaid. In de winter heeft de jeugd doorgetraind en het hele jaar zijn er onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Wat gebeurt er met de contributie voor de jeugdleden, krijgen zij ook compensatie?

Nee. De jeugdleden hebben wel een seizoen met volop hockey activiteiten gedraaid. In de winter heeft de jeugd doorgetraind en het hele jaar zijn er onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Waarom is gekozen voor deze bedragen?

We hebben bedragen gekozen die wat ons betreft enerzijds een rechtvaardige beloning zijn voor het geduld en de flexibiliteit van de senioren en anderzijds

begrotingstechnisch nog steeds verantwoord zijn. De compensatie mag geen onverantwoord groot gat in onze begroting slaan voor het komende seizoen, en met deze bedragen hebben wij er vertrouwen in dat de club binnen enkele jaren weer financieel op kan krabbelen. 

Wat betekent de compensatie voor de begroting voor 21/22?

Door deze compensatie zullen de contributie-inkomsten volgend jaar aanzienlijk lager zijn. We menen dit op financieel verantwoorde wijze op te kunnen vangen, zeker als het clubhuis weer open gaat en volop draait met diverse evenementen om ons 75-jarig bestaan te vieren.

Is er al meer bekend over de hoogte van de contributie voor seizoen 21/22?

Nee, dat is nog niet bekend. Deze contributie zal worden vastgesteld op de ALV van 2 juni.

Blijft de korting voor senioren ook bestaan na het komend seizoen?


Nee, de korting geldt alleen voor het seizoen 21/22. 

Waar en wanneer kan ik mijn keuze doorgeven?

In de zomer inventariseren we de keuzes van de senioren. Vervolgens worden deze keuzes tijdens de contributie-inning verwerkt. De details volgen nog.